Rijopleiding te duur in Nederland!

Vanaf 1 januari 2023 start de publiekscampagne ‘Crizizz’ waarin jongeren worden geïnformeerd over de oneerlijke handelspraktijken van het CBR. Via rijscholen worden jongeren opgeroepen om zich te verzetten tegen de hoge kosten die men moet betalen door het verdienmodel dat het CBR heeft ontwikkeld in de rijschoolwereld. Nederlandse jongeren betalen volgens het CBR (2021) gemiddeld bijna €3.000, terwijl Belgen gemiddeld iets meer dan €1.000 betalen en dan ook nog eens 18 maanden zelfstandig ervaring achter het stuur mogen opdoen alvorens ze echt het praktijkexamen gaan doen.

Het is op 17 september 2021, als CBR directeur Alexander Pechtold de klokkenluider uit de rijschoolwereld voor het eerst provoceert en bedreigd met de ondergang van zijn rijschool. Op 7 december 2021 is het Pechtold die persoonlijk de rijschool laat uitschrijven bij het CBR; op oneigenlijke gronden en zonder mogelijkheid van een beroepsprocedure.

Dankzij enkele flinke donaties is er inmiddels een oorlogskas en daar komt bij dat de aankomende crisis de roep vanuit het volk om in te grijpen in dit ongekende verdienmodel steeds luider wordt. De rijopleiding is voor steeds meer jongeren niet meer te betalen.

Er wordt samengewerkt met ‘anderen’ om de publiekscampagne op te starten en ook wordt toegewerkt naar een proefproces (Kort Geding) waarin de onrechtmatige werkwijze van het CBR aanhangig wordt gemaakt.

“Het is nu nog slechts een kwestie van tijd voor de jonge consument van zich laat horen. Mensen weet eigenlijk helemaal niet dat het CBR beleid net zo vals is als veel andere zaken die vanuit de overheid worden opgedrongen. In de loop van de jaren heeft het CBR, samen met grote opleiders, een verdienmodel ontwikkeld dat in de kern valselijk én misleidend is. Zo kan iemand die zonder rijopleider een tussentijdse toets wil doen niet bij het CBR terecht en is er een ontmoedigingsbeleid voor deze directe aanvragers” aldus een woordvoerder.