Onderzoek bevestigd ‘bedrog’ van CBR!

Uit een alarmerend bericht op de website ‘Stop CBR’ blijkt dat onderzoekers kunnen aantonen dat de wachttijden bij het CBR het gevolg zijn van falend beleid bij vanuit de CBR directie. De onderzoekers vergelijken de situatie bij het CBR met die van Schiphol. Ook daar stapelden de problemen met zeer lange wachtrijen zich op omdat de directie niet op tijd maatregelen nam om voldoende personeel in te kunnen zetten.

Berichten in de rijschoolwereld bevestigen dat op sommige CBR Examencentra maar de helft dat de personele capaciteit aanwezig. Zo blijken bij het CBR in Enschede op tijdens steekproeven dat er maximaal 7 praktijkexamens (of Tussentijdse Toetsen) worden afgenomen, terwijl dat er het verleden vaak 12 waren.

“Het CBR is er duidelijk niet in geslaagd om de eerder beloofde 100 extra examinatoren aan te nemen. Erger, omdat examinatoren zaterdag dat ze in 2021 hebben overgewerkt voor 200% kregen vergoedt in de vrije tijd zijn de meeste examinatoren die jaar 50 dagen op vakantie. Daarnaast is er een hoger ziekteverzuim”.

CBR directeur Alexander Pechtold en de minister van Infrastructuur & Waterstaat hebben de Tweede Kamer op de mouw gespeld dat de lange wachttijden voortkomen uit de lage slagingspercentages van de rijscholen. Maar dat is een ‘broodje aap’. Een leugen!