Hoe het CBR ons misleidde! (5/6)

Een van de grootste misleidingen in de geschiedenis van het CBR én de rijscholen is mogelijk wel het verband dat al jarenlang wordt gelegd tussen de Nederlandse rijopleiding en de opleiding in veel andere EU landen.

Daarover schrijft de directeur Bedrijfsvoering van het CBR in september 2021 aan klokkenluider Henrie Kamps: ” De tussentijdse toetsen waar u aan refereert zijn geIntroduceerd met het oog op de verkeersveiligheid. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van meerdere toetsmomenten een positief effect heeft op de rijvaardigheid van bestuurders, en daarmee de verkeersveiligheid.”

In december neemt de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, afstand van die stelling door tijdens een tv programma te duiden dat er ‘nauwelijks bewijs is dat rijlessen bijdragen aan verkeersveiligheid” Geertje Hegeman is afdeliingshoofd Verkeersveiligheid op het ministerie.