Hoe het CBR ons misleidde! (4/6)

Het rechtstreeks aanvragen van een Tussentijdse Toets (TTT) is niet mogelijk voor kandidaten die geen rijschool willen machtigen. De directeur Bedrijfsvoering schrijft in 2021 in een reactie op kritische vragen vanuit het onderzoeksplatform Rijlezz onderstaande reactie:

Quote uit reactie CBR directeur Jan Jurgen Huizing in september 2021

“Huizing bevestigd dus dat de Tussentijdse Toets geen examen is, maar dat rijscholen er wel examencapaciteit mee bezet kunnen houden. En nog erger; het CBR benadeeld jonge mensen die geen Tussentijdse Toets (gemiddelde prijs €250) kunnen of willen betalen.

Wie geen rijschool machtigt kan niet eens een TTT reserveren.

Tienduizenden jonge mensen kunnen daardoor niet het voordeel krijgen dat ze tijdens het Praktijkexamen geen Bijzondere Verrichtingen hoeven te verrichten. Dat is strijdig met het grondwettelijk vastgelegde ‘gelijkheidsbeginsel’.

“Het gelijkheidsbeginsel verplicht de overheid om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Uiteraard kunnen er redenen zijn om af te wijken van de eerdere aanpak in een vergelijkbare situatie, zoals voortschrijdend inzicht of beleidswijzigingen. De overheid dient dan echter wel steeds goed te motiveren waarom in een bepaald geval anders wordt gehandeld dan in een eerder geval en waarom dus van het gelijkheidsbeginsel wordt afgeweken.”