Hoe het CBR ons misleidde! (1/6)…

Direct na de de tweede lockdown, voorjaar 2021, ontdekt journalist/ondernemer Henrie Kamps tot zijn verbazing meerdere onrechtmatigheden in het reserveringsplatform TOP. Kamps stelt daarover, in eerste instantie, kritische vragen aan CBR examenmanager Mark Keijsers, die daarvoor speciaal naar het woonadres van Kamps afreist….

In een serie van zes artikelen behandelen we de ontdekkingen die het onderzoeksproject Rijlezz van Kamps deed... 

DEEL 1; Foutje…. bedankt!

Nadat Kamps in het voorjaar van 2021 de beelden ziet van CBR directeur Alexander Pechtold, die in de media verteld hoe groot de problemen zijn met de examencapaciteit, logt hij in bij het CBR reserveringsplatform TOP. Hij kan niet geloven dat het effect zo enorm groot is. Binnen zijn rijschool is er, juist door de lockdown, geen ‘nieuwe aanwas’. Kamps verdenkt het CBR van misleiding….

Al na enkele minuten valt het Kamps op dat de 1/3 van de door zijn rijschool bezet gehouden examencapaciteit op naam staan van leerlingen die soms al bijna 1 jaar in het bezit van het rijbewijs zijn.

Wat blijkt? Door een fout in het reserveringsplatform TOP worden machtigingen én de daaraan gekoppelde Tussentijdse Toetsten (TTT) voor kandidaten die al geslaagd zijn niet automatisch verwijderd door het CBR. Daardoor worden mogelijk 200.000 plekken bezet gehouden door gereserveerde Tussentijdse Toetsen voor mensen die al lang hun rijbewijs hebben; veel grote rijscholen misbruiken die TTT’s om ze op een geschikt om te wisselen voor een Praktijkexamen. Dat kan en mag al jaren en het CBR én de brancheverenigingen weten dat…. blijkt dan! Kleine rijscholen niet….

En de plek voor een Tussentijdse Toets is exact dezelfde als die nodig is voor het Praktijkexamen…

Kamps verzameld direct bewijsmateriaal; hij download oproepkaarten van Tussentijdse Toetsen van mensen die al lang het rijbewijs hebben behaald en maakt screenshots in TOP.

Hij informeert CBR kringcoördinatrice Elise Verheij over zijn bevindingen, deze verwijst hem naar CBR examenmanager Mark Keijsers. De partner van Verheij, die coach is bij het CBR, verwijst Kamps naar divisiemanager Harold Bekhuis…..

Rijlezz, het onderzoeksplatform van Kamps, krijgt een maand later een mailbevestiging van het CBR dat er inderdaad een grote fout zit in het platform. Men heeft geen mankracht op de ICT afdeling en het probleem wordt in Q3 (najaar 2021) pas opgepakt. Later bevestigd ook CBR directeur Jan Jurgen Huizing opnieuw dat er iets fout is gegaan…..

Het zal uiteindelijk tot deze week (eind maart 2022) duren voor het CBR het protocol aanpast….

“Pas een jaar later, op 21 maart 2022, past het CBR de regels aan…. 1 jaar nadat het CBR wist van deze ‘vervuiling’.”

“Meer dan 100.000 leerlingen hebben onnodig lang moeten wachten op een praktijkexamen en hebben extra rijlessen moeten kopen. De gemiddelde schade per leerling bedraagt al snel €500,–“

“CBRClaim.nl verwacht een minimale claim van 50 miljoen op het CBR in te dienen…. “

“Dit betekent dat er voor zo’n 200.000 examen kandidaten geen praktijkexamen beschikbaar was, terwijl er feitelijk voldoende capaciteit zou zijn geweest als die oneigenlijke Tussentijdse Toetsten direct waren verwijderd…..” aldus Kamps.

De wachttijd in Enschede is nu al opgelopen naar vier maanden.

“De minister heeft ons maanden geleden al laten weten dat hij ‘kennis heeft genomen’ van problemen in de rijschoolwereld en de meer dan bedenkelijke rol van Alexander Pechtold. Sindsdien blijft het stil” aldus Kamps.

https://scbr.nl/?p=12160