Enquete CBR; oppassen!!

Het CBR organiseert een niet-onafhankelijk onderzoek onder oud-kandidaten met de vraag of zij de aanwezigheid van de eigen instructeur wel of niet wenselijk of prettig vonden. Wij denken dat je niet mee moeten werken aan deze enquete, omdat er een grote kans bestaat dat het CBR niet eerlijk omgaat met de onderzoeksresultaten. CBR betaald het onderzoek en bepaald dus voor een groot deel de uitkomsten.

Het kan er toe leiden dat andere kandidaten, die nog examen moeten doen, straks niet meer de mogelijkheid hebben om de eigen instructeur mee te laten rijden.

Dat kan grote nadelen hebben:

  • Veel examinatoren zijn nooit opgeleid tot instructeur en daardoor zijn er ook minder goede examinatoren die dan niet meer gecontroleerd worden.
  • Het past niet in deze tijd dat kandidaten, die onder druk staan, alleen in de examenauto zitten met een examinator.

Er zijn binnen de rijschoolwereld in het verleden al voorstellen gedaan om iedere examenrit op te nemen met een camera die op het achterraam is bevestigd. Maar dat vindt het CBR niet wenselijk.

Wij denken dat het CBR het aantal klachten wil verminderden en dat denkt te bereiken door te zorgen dat er geen toezicht is op wat er zich tijdens het praktijkexamen in de lesauto voordoet.