Consument wordt de dupe van CBR Prestatieladder!

Het CBR ontwikkelt een pilot voor een prestatieladder voor rijscholen. Deze voorziet consequenties aan zeer lage of zeer hoge slagingspercentages van rijscholen. Rijscholen met een hoger slagingspercentage kunnen sneller examens reserveren.

Het is de volgende stap in de misleidingen en oneerlijke handelspraktijken vanuit het zelfstandig bestuursorgaan; de overheid. Klokkenluider Henrie Kamps trekt aan de bel richting andere consumentenorganisaties: uiteindelijk betalen jongeren de rekening. En die betalen nu al tot drie keer zoveel als Belgische jongeren; gemiddeld €3000 volgens het CBR (december 2021).

De Needse journalist/ondernemer heeft een jaar lang branche-organisaties zoals BOVAG, VRB en anderen gewaarschuwd voor de manipulaties vanuit het CBR. Hij informeerde minister Mark Harbers, de vaste kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat en vele anderen in politiek Den Haag. Behalve de minister reageerde niemand!

“Als ondernemer én journalist heb ik ontdekt hoe het CBR bewust valse informatie verspreid en daarmee de wachttijden opzettelijk heeft laten oplopen tot bijna 26 weken. Die geveinsde krapte in examencapaciteit misbruikt het CBR nu om een langgekoesterd verlangen te realiseren; het CBR wil meer invloed, zo niet alleenheerschappij, in de rijschoolwereld.

In Alexander Pechtold heeft het CBR een algemeen directeur die meer dan ieder ander weet hoe je moet manipuleren, hoe je een angstcultuur ontwikkeld en hoe je afrekent met criticasters; zoals ik dat ben. Hij is de kwade genius.

[tekst gaat door onder afbeelding]

Toch verwacht ik niet dat het CBR deze strijd gaat winnen, omdat wij aldoor constateerden dat hij vals spel, liegen en bedriegen, speelde met de examencapaciteit heeft ons onderzoek gefocust op het verzamelen van bewijsstukken in het reserveringsplatform TOP van het CBR, maar ook van mails vanuit de directie en divisie Rijvaardigheid. Daardoor is er bewijsmateriaal in overvloed, waarmee we straks kunnen aantonen hoe het CBR toe heeft gewerkt aan een implosie binnen de rijschoolwereld en prijsopdrijving.

Pechtold en zijn CBR onderschatten ‘de macht van de consument’. Die is zelfs krachtiger dan Den Haag. We gaan samen met andere belangenorganisaties, als het moet, tot aan het Europese Hof.

“De strategie van het CBR is gestoeld op het CBR slagingspercentage; maar dat percentage is niet zuiver. Het kan nooit de vanuit de overheid de bedoeling zijn om met een ondeugdelijk slagingspercentage tweedeling te zaaien in de rijschoolwereld. De overheid zou juist afstand moeten nemen en de marktwerking niet kunstmatig, onrechtmatig moeten beïnvloeden.” aldus klokkenluider Kamps.

klik hier voor artikel via RijschoolPro